/
Szkoła w Chmurze
/
W Szkole w Chmurze uczniowie realizują podstawę programową, rozwiązując karty pracy na platformie online, bez obowiązkowych lekcji, ocen i sprawdzianów.
To nowa ścieżka edukacji zgodna z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Edukacja potrzebuje zmian
Mamy w Polsce za mało dobrych szkół. Dla niektórych szkoły marzeń są zbyt daleko, dla innych są zbyt kosztowne, a nieposyłanie dziecka do szkoły i zostanie jego pełnoetatowym nauczycielem nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich.

Mimo tego trudno jest, kochając swoje dzieci i obserwując zmieniający się świat i system edukacji, w którym czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu, posyłać je na lekcje.

Jeśli szukasz nowoczesnej ścieżki edukacji, która umożliwia uczniom realizowanie podstawy programowej samodzielnie lub z Twoją drobną pomocą, w uporządkowany i elastyczny sposób - jesteś we właściwym miejscu.

Zespół Szkoły w Chmurze
Szkoła w Chmurze to baza, dzięki której:
Jak wygląda nauka za pomocą platformy?
Nasza platforma od środka
dla klas 4-8
Dlaczego warto uczyć się na platformie?
Drzewo kompetencji to podstawa programowa dla klas 1-3 przedstawiona w formie graficznej, zrozumiałej dla dziecka.

Dzięki Drzewu uczniowie mogą na bieżąco śledzić swoje postępy - wiedzą, co już umieją i co przed nimi. To pozwala im przejąć większą odpowiedzialność za swoją naukę i daje możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji.

W każdym tygodniu dziecko wybiera “liść” - kompetencję, którą chce zdobyć. Uczy się w dowolny sposób, również ze wsparciem rodziców lub rodzeństwa, a następnie potwierdza nabytą umiejętność, rozwiązując przygotowaną przez nas kartę pracy.

Każdy uczeń klas 1-3 zapisany do Szkoły w Chmurze przed 24 maja otrzyma planszę z Drzewem i naklejki liści oraz dostęp do platformy online z kartami pracy do druku.
Narzędzie do zorganizowania nauki
dla zerówki i klas 1-3
Jak zapisać ucznia do szkoły podstawowej online?
Poprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku
Nie musisz zapoznawać się z formalnościami, rozpracowaliśmy je dla Ciebie. Jeśli jednak chcesz dokładnie wiedzieć, jak wyglądają procedury - skontaktuj się z nami.
Szkoła w Chmurze
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 23, Warszawa
tel. +48 508 540 679
Czy dostanę legitymację szkolną?
Tak, oczywiście.

Czy można przenieść się do edukacji domowej w ciągu roku?
Tak :)

Ile czasu zajmuje zrealizowanie kursów na platformie?
To zależy od indywidualnego tempa, zaangażowania i stylu nauki danego ucznia :) Doświadczenia uczniów już korzystających z platformy pokazują, że bardzo często jest to znacząco mniej czasu niż podczas standardowego trybu lekcyjnego.
Nasze kursy są przygotowane w taki sposób, aby precyzyjnie, zwięźle i adekwatnie realizować zagadnienia określone w podstawie programowej, która jest czymś innym niż programy nauczania zawierające najczęściej bardzo dużo dodatkowych, nieobowiązkowych, treści. Dzięki platformie uczeń poświęca tylko tyle czasu, ile faktycznie wymaga podstawa programowa MEN – może się okazać, że będzie to znacząco mniej niż podczas lekcji w szkole, gdzie pracuje się w grupie osób mających różne zainteresowania, potrzeby, tempo pracy, a długość i liczba lekcji jest odgórnie określona.
Ucząc się z wykorzystaniem platformy uczeń decyduje, które przedmioty szkolne realizuje w stopniu minimalnym, wystarczającym na jego zaliczenie (dokładnie tyle, ile wymaga podstawa programowa MEN) – a które zagadnienia chce rozwijać i zgłębiać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Właśnie dzięki temu, że realizuje podstawę programową często o wiele szybciej niż w tradycyjnym trybie szkolnym, zyskuje czas na rozwój swoich pasji i aktywności pozaszkolne.
Czy dam radę samodzielnie uczyć się z wykorzystaniem platformy?
Nasze karty pracy zostały przygotowane w taki sposób, żeby przeciętny uczeń był w stanie realizować je samodzielnie. Absolutnie nie chcemy angażować rodziców w pełnoetatowe nauczanie swojego dziecka :) Konstrukcja platformy odzwierciedla naturalny proces uczenia się. Najpierw stawiamy przed uczniem pytania i wyzwania, a potem odnajduje on potrzebne informacje, aby na nie odpowiedzieć. Podpowiadamy, do jakich źródeł może sięgnąć i motywujemy do podjęcia własnej aktywności. Jeśli do tej pory uczeń nie spotkał się z takim podejściem do nauki, może potrzebować trochę czasu i wsparcia dorosłego, aby przestawić się na taki tryb. Uważamy, że uczenie się (nie nauczanie) to proces, który ma służyć rozwijaniu uniwersalnych umiejętności, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, docieranie do różnych źródeł i ocenianie ich wiarygodności, analizowanie i syntetyzowanie informacji, krytyczne myślenie, odróżnianie faktów od opinii, uzasadnianie własnej opinii, argumentowanie, korzystanie z map, tabeli, statystyk.

Co jeśli napotkam problem podczas nauki na platformie?
W określone dni tygodnia na czacie będą dyżurować nasi nauczyciele, którzy chętnie udzielą wsparcia.

Co jeśli nie zdam egzaminów?
Każdemu uczniowi w edukacji domowej przysługuje poprawka, w terminie ustalonym ze szkołą.

Czy będę mógł wrócić do stacjonarnego trybu nauki?
Jeśli stwierdzisz, że chcesz wrócić do nauki w szkole, możesz to zrobić - Twoi rodzice złożą w tym celu odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły.
Odpowiadamy na pytania
Na początku roku uczniowie Szkoły w Chmurze otrzymują dostęp do platformy z drzewem kompetencji lub do platformy z przedmiotami dla klas 4-8. Dostają też zaproszenie do odwiedzenia szkoły lokalnej, znajdującej się w ich województwie, współpracującej ze Szkołą w Chmurze. Tam mogą odebrać legitymację i poznać miejsce, w którym na wiosnę będą zdawać egzamin.

Rozplanowanie nauki jest bardzo proste. Ani uczniowie, ani rodzice nie muszą nawet zaglądać do podstawy programowej. W przypadku klas 1-3 wystarczy zdobywać co tydzień jedną nową umiejętność zaznaczoną na drzewie i można być spokojnym o realizację podstawy programowej. W klasach 4-8 w panelu ucznia znajduje się zakładka "postępy", która podpowiada ile kart pracy jest do zrobienia, nie narzucając jednak kolejności tematów - tutaj uczeń ma wybór. Dzięki temu materiał rozłożony jest na cały rok (choć nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrealizować go szybciej). Zadania wykonywane regularnie nie zajmują dużo czasu, nawet w 8 klasie. Pozostały czas można przeznaczyć na to, co ważne: rozwój pasji i kompetencji, realizowanie projektów, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Platforma dla klas 4-8 zaprojektowana jest tak, żeby uczniowie samodzielnie mogli z niej korzystać. Dodatkowo, codziennie od poniedziałku do piątku dostępne są dla nich konsultacje z nauczycielami online.

Pod koniec roku szkolnego uczniowie przyjeżdżają do szkoły w ich województwie i zdają tzw. roczne egzaminy klasyfikacyjne (pisemne i ustne), które są formalnym wymogiem w przypadku edukacji domowej. Egzaminy będą okazją do spotkania się rodzin, które wybrały Szkołę w Chmurze. Liczymy na to, że przybiorą formę radosnego święta :) Po egzaminach, pod koniec czerwca uczniowie otrzymują świadectwo promocyjne.
Jak może wyglądać Wasz rok szkolny?
Zapisz ucznia do szkoły
Edukacja na miarę XXI wieku jest na wyciągnięcie ręki.
All Rights Reserved
Copyright 2020